top of page
DSC_0093.MOV_snapshot_00.00_[2019.07.12_

ยินดีต้อนรับสู่

Starfish Academy

การเรียนรู้สำหรับนักการศึกษาและผู้ปกครอง

Starfish Academy เป็นสถาบันพัฒนาวิชาชีพและทักษะ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักการศึกษาและผู้ปกครองมีทักษะที่จำเป็นในการพัฒนาเด็กในศตวรรษที่ 21 สถานบันมีการจัดให้คำปรึกษา การฝึกอบรม การฝึกสอน และเนื้อหาด้านการศึกษาทั้งออฟไลน์และออนไลน์ให้กับสถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐ และผู้ปกครอง มีการนำเสนอรูปแบบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโรงเรียน นวัตกรรมการศึกษา และการพัฒนาเด็กที่แตกต่างหลากหลาย ซึ่ง Starfish Maker ถือเป็นหนึ่งในรูปแบบหลักของ Starfish Academy 

การให้คำปรึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ

DSC_0167.JPG

เราจัดให้มีการฝึกอบรมและให้เครื่องมือสำหรับโรงเรียน นักการศึกษา และผู้บริหารที่จะช่วยในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาให้กับทั้งภาครัฐและเอกชน

Consultation

STARFISH MAKER

Makerspace เป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ได้ตามความสนใจของตนเอง เป้าหมายของโครงการ Starfish Maker คือ การให้การฝึกอบรม และสนับสนุนโรงเรียนในประเทศไทยเพื่อให้โรงเรียนเหล่านั้นสามารถจัดตั้งและดำเนินโครงการ Makerspace ของตนเองได้โดยอิสระ

Starfish Maker

พันธมิตรของเรา

เราทำงานร่วมกับองค์กรที่มีความสามารถจำนวนมากที่อุทิศตนเพื่อปรับปรุงการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพในประเทศไทย

Screen Shot 2020-06-16 at 16.34.55.png
Partnerships
bottom of page